راهنمای استفاده از فر توكار اخوان

فن کانوکشن به فرتوكار این امکان را می دهد که گرما به طور یکنواخت در اطراف غذا جریان یابد و ماده غذایی با حفظ عطر و طعم طبیعی خود پخته شود. تمامی فر هاي اخوان مجهز به گریل می باشند(گریل با استفاده از المنت حرارتی برای سرخ و برشته کردن غذا به کار میرود)

فهرست صفحه های داخل راهنمای استفاده از فر توكار اخوان: