مثلث کار آشپزخانه : 

« مثلث کار» به گوشتان آشناست؟

مثلث کار در آشپزخانه یک مثلث فرضی است که راس‌های آن سه عنصر مهم آشپزخانه یعنی سینک، اجاق‌گاز و یخچال هستند. هدف از تعریف این مثلث این است که فاصله این سه عنصر مهم نه انقدر زیاد باشد که‌ فرد مجبور باشد برای انجام کارها بارها بین آن‌ها در رفت‌و‌آمد باشد نه انقدر کم که برای مثال راندمان کار یخچال تحت‌تاثیر گرمای حاصل از پخت‌وپز قرار بگیرد یا چربی حاصل از پخت‌وپز بر روی ظروف شسته شده لکه ایجاد کندبهترین موقعیت قرارگیری این سه عنصر به گونه‌ای‌ست که محیط این مثلث بین ۴.۸ تا ۶متر باشد. فرض بر این است که یک آشپزخانه تنها سه ایستگاه کار دارد و یک آشپزخانه دارد. مثل اینکه آشپزخانه ها در اندازه رشد می کنند و دارای بیش از سه فضای کاری هستند، مثلث کار منظم همیشه عملی نیست. و امروزه در بسیاری از خانوارها دو یا چند نفر وظایف آشپزی را به اشتراک می گذارند. با توجه به این مسائل، طراحان همیشه با قوانین مثلث در هنگام تهیه طرح های آشپزخانه بازی نمی کنند.

 به یاد داشته باشید، سبک زندگی شما باید عملکرد آشپزخانه خود را تعیین کند، و نه از سوی دیگر. مثلث کار یک قانون نیست بلکه یک پیشنهاد است. اگر چه این می تواند یک ابزار مفید باشد، اجازه ندهید که آن را در هنگام طراحی آشپزخانه خود به فکر خارج شدن از مثلث بکشید.

 

سینک اخوان

سینک اخوان - گاز اخوانهود اخوان - فر اخوانسایت اخوان